Präster och de årtal som de arbetade i Levene pastorat

Peter Fogelqvist 1784-1829
Gustaf Norén 1832-1866
Johan Junger 1867-1883
Anders Arvidsson 1884-1913
Carl Olof Friberg 1914-1828
Axel Andersson 1929-1939
Tell Törnblad 1940-1962
Bertil Fridén 1962-1972
Per-Olof Lindholm 1972-1980