s3

Sessan, Annika och Ann som diskhjälp i köket hos Karin

Tell Törnblad och hans fru Märta bjöd in ett tiotal ungdomar att konfirmeras under sommaren. Detta gjorde de redan första gången 1930 då de arbetade i Norra Fågelås, en tradition de tog med sig till Levene. Konfirmationstiden var ca fem veckor. Märta var hushållslärarinna och hade god hjälp av hembiträdet Karin. Ungdomarna hjälpte till med dukning, disk, plocka bär till maten och hämta mjölken hos arrendatorn. Det var läsning i kyrkan på förmiddagarna mellan kl.10.00-12.00. Eftermiddagarna ägnades åt bad, krocket, badminton eller lek. Sedan var det avsatt tid för läxläsning. Dagarna avslutades med aftonbön och samvaro – Tell spelade gärna något på flygeln och ibland bidrog någon konfirmand. Klockan 22.00 skulle det vara tyst och släkt.

 

Genom sin morbror som var en högt uppsatt officer hade Törnblad kontakt med socitetsfamiljer i Stockholm. Ungdomarna i dessa familjer kom att läsa för honom på somrarna och några av dem kände sessorna på Haga.  Prinsessan Sibylla fick höra talas om det och tyckte att det kunde passa hennes något blyga dotter. Törnblad kallades upp till Haga och blev godkänd, trots att han inte fick någon taxi utan fick gå genom parken i hällande regn. Så blev Tell utsedd till hovpredikant och fick konfirmaera Margaretha 1950, Birgitta 1952 och Desirée 1954.

Konfirmationerna blev folkfester med ca 20.000 besökare och ett femtiotal poliser. Kyrkorådet hade bestämt att varje hushåll i pastoratet skulle få en biljett till kyrkan.

s6

Mor och döttrar utanför prästgården 1954

I Nya Lidköpings Tidning 1952 kunde man läsa: “De unga flickorna har säkert enbart ljusa och vackra minnen med hem från sin tid i den idylliska prästgården i det lilla samhället. Naturen är vacker och de omsorger som hovpredikant T. Törnblad och hans fru Märta ägnat sina unga ”sommarbarn” har säkert fått dem att trivas. Och Leveneborna, ja, de är lika förtjusta denna sommar, som den för två år sedan över att ha en prinsessa ibland sig.”

Hämtat från Sören Törnblads artikel i stiftshistoriska medlemsbladet.

Nya Lidköpingstidning

Veckojournalen